Bliv medlem

Bliv medlem af

F6 Flintholm

FDF F6 Flintholm er en forening med fritidsaktiviteter for børn og unge. Vi mødes hver tirsdag (på skoledage) på Baggrunden eller i Flintholm Kirke. Du kan altid komme ned og være med flere gange inden du beslutter dig for, om du vil være medlem. Du skal være fyldt 6 år for at blive medlem.


Det koster 600 kr at blive indmeldt. I den pris får du en flot forbundsskjorte samt kontingent for indeværende periode.


Efterfølgende koster det 400 kr om året.


Er I flere medlemmer i husstanden, giver vi rabat: 2 medlemmer ialt 700 kr året, 3 eller flere medlemmer ialt 1000 kr.  Der er ikke rabat på indmeldelsesgebyret.


Når du senere vokser ud af forbundsskjorten, kan du købe en ny i kredsen for ca 400 kr.


Få en indmeldelsesblanket hos din leder eller hent den her: 

Vi indhenter børneattest på ethvert medlem, som er 15 år eller derover. Samtlige børneattester fornyes hvert 3. år.

Hvad er F6 Flintholm?

F6 Flintholm er en lokal afdeling (kreds), hjemmehørende i Flintholm sogn. Juridisk set er F6 Flintholm en selvstændig forening med eget CVR etc, som er tilsluttet Landsforbundet FDF.

 

Kredsen blev oprettet den 15. juni 1950 som en "aflægger" af F1 Lindevang; initiativtager og kredsens første kredsleder var Arne Pedersen.

F6 er en forkortelse for Frederiksberg 6. kreds.

 

Vi er ca 70 aktive medlemmer fra 5 og op. Kredsens aktiviteter finansieres ved kontingent, betaling for deltagelse i ture og lejre, gaver, salg af lodsedler samt tilskud fra Frederiksberg Kommune. Læs "Fakta om FDF F6"

 

Vi mødes i forskellige aldersklasser, puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer. Fælles for alle klasser handler det om et godt fællesskab samt respekt for hinandens forskelligheder. Der skal være plads til alle og FDF skal være et sted, hvor man føler sig godt tilpas og kan skabe nye venskaber.

 

Brug af billeder

 

FDF kan normalt uden samtykke offentliggøre billeder af personer og stemningsbilleder, dvs. gruppe- eller aktivitetsbilleder, når blot der ikke er tale om portrætbilleder. Motivet må heller ikke være krænkende eller på anden vis udnytte den eller de afbilledede personer. Offentliggørelse sker primært på FDF F6's facebook-side og vores hjemmeside www.fdff6.dk

Hvad er FDF?

Kernen i FDF er fællesskabet. Både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner.


I FDF vil vi gerne inspirere børn og unge til at tænke kreativt og bruge fantasien. Derigennem udfordrer vi os selv og den verden vi lever i.


I FDF møder børn og unge frivillige engagerede voksne, der har en holdning til livet.


FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle det kristne budskab og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn og unge. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed.


Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.


På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever, at mange FDF'ere har fået stærke sociale kompetencer, netværk og selvstændighed via FDF. De har lært at tænke ud af boksen, og har fået de brugbare færdigheder, og den nødvendige ballast, der skal til, når de vigtige valg skal træffes senere i livet.


Derfor mener vi, at FDF er en god ting at have i bagagen, når man bliver voksen.


Du kan læse mere om FDF på fdf.dk

Behandling af persondata

Ajourført 29. marts 2024.

Gælder for de oplysninger, som du giver til os som medlem af FDF F6 Flintholm.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer dem. Vi opbevarer kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontakt os, hvis der er noget, som du ønsker uddybet eller ikke kan acceptere.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

FDF F6 Flintholm, Junggreensvej 14, 2000 Frederiksberg. CVR 29893772

Hjemmeside: fdff6.dk – email: f6flintholm@gmail.com

Kontaktperson: Per Mogens Petersen, Marianelundsvej 8, 3460 Birkerød.


Ved indmeldelse i FDF F6 Flintholm udfylder du eller dine forældre en indmeldelsesblanket på papir med oplysning om navn, køn, fødselsdato, adresse, email, telefonnummer samt kontaktoplysninger på forældre eller værge.

Disse oplysninger registrerer vi i Landsforbundets medlemsregister. Når du udmelder dig af FDF F6 Flintholm, ændrer vi din status i medlemsregistret til ”udmeldt” - og efter 5 år slettes du helt.

Selve indmeldelsesblanketten arkiveres hos FDF F6 Flintholm - og makuleres, 5 år efter udmeldelse.

I forbindelse med ture og lejre afleverer du en tilmeldingsblanket. Denne kan indeholde sundhedsmæssige oplysninger. Blanketten makuleres umiddelbart efter lejrens afholdelse.

Sender du afbud til et FDF-møde til din leder, sletter lederen beskeden umiddelbart efter mødets afholdelse.

Når du fylder 15 år, indhenter vi en børneattest hos politiet. I den forbindelse skal du indtaste dit CPR-nr i medlemssystemet via en krypteret forbindelse. Herefter modtager du en mail fra politiet i din e-boks. Når du har godkendt mailen, indhenter FDF børneattesten og registrerer det i medlemssystemet. Børneattesten fornys hvert 3. år.

Vi opsamler ikke data i forbindelse med besøg på kredsens hjemmeside fdff6.dk

For medlemmer under 25 år fører vi for hvert kalenderår en fortegnelse over de enkelte medlemmers såkaldte egenbetaling, altså følgende data: navn, dato, beløb og formål. Det gør vi, fordi vores årskontingent er for lavt til at opnå fuldt tilskud fra kommunen. Derfor supplerer vi årskontingentet med betaling for ture og lejre. Disse oplysninger gemmes ligeledes i 5 år. Listen videregives til Frederiksberg Kommune uden personnavne som dokumentation for kommunens tilskud; kommunen kan dog forlange at se navnelisten, men har aldrig gjort det.

I F6 har vi en lokal fortegnelse over medlemmer med kontaktoplysninger som telefonnumre og emailadresse. Den bruges til udsendelse af 8-10 nyhedsbreve om året, herunder kontingentbrev. Et udmeldt medlem slettes af listen. Du kan afmelde nyhedsbrevene. I stedet kan du holde dig ajour via FDF-møderne og på kredsens hjemmeside fdff6.dk.

Vi benytter flg. eksterne systemer:

Landsforbundets medlemsregister: medlem.fdf.dk

Nemtilmeld.dk (f6flintholm.nemtilmeld.dk)

Lån&Spar Bank og MobilePay (indbetalinger)

One.com (host for hjemmeside)

Gmail (nyhedsbreve, modtagere som blind cc)