Klasserne i F6

Tirsdag er vores faste mødedag for alle klasser med start på Baggrunden for enden af Mørk Hansens Vej.


Men lige nu pakker til vores sommerlejr. Vi er på Jomsborg fra 3.-9. juli 2021.


Vi starter op igen efter sommerferien tirsdag den 17. august


God sommer til alle - og på gensyn